ERGEN DANIŞMANLIĞI

ERGEN DANIŞMANLIĞI

ERGEN DANIŞMANLIĞI

ERGEN DANIŞMANLIĞI

Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemidir. Bireysel farklılıklarla birlikte ortalama 12-21 yaş arasını kapsar. Ruhsal, fiziksel, sosyal olgunlaşma olarak da tanımlayabileceğimiz ergenlik dönemi hızlı bedensel değişimlerin yaşandığı, kimlik duygusunun oluşmaya başladığı bir dönemdir. Okul problemleri, geleceğe ilişkin plan ve güçlükler, toplumsal ilişkilerde zorluklar yaşaması ergenin hem kendi içinde hem de çevreyle iletişimlerin çatışmaların yaşanabileceğini göstermektedir. Hal böyle olunca aileler de sürecin içine dahil olmakta ve sözü edilen güçlükler tüm aile dinamiğini etkilemekte, sonuç olarak dönem bir kriz dönemi olarak karşımıza çıkabilmektedir. Uyum sürecinde bir takım güçlüklerin olması sıkça karşılaşılan ve normal kabul edilen bir durumdur. Ancak bu dönemde ortaya çıkan problemlerin erken tanınması ve profesyonel yardım alınması dönemin daha az hasarla atlatılması için önemlidir.

Ergen Danışmanlığı Alanında Genel Olarak Çalışma Konularımız

  • Psikolojik ve fizyolojik değişimlere uyum sağlama
  • Duygusal ve davranışsal sorunlar
  • Sosyal uyum sorunları (arkadaş ilişkileri, otorite çatışmaları, sosyal uyumsuzluk)
  • Aile içi iletişim sorunları
  • Gelişen ve değişen bedenini kabullenmek
  • Bağımsızlaşmak ve birey olma çalışmaları
  • Ekonomik bağımsızlığa hazırlanmak
  • Bireysel sınırların farkına varması
  • Motivasyon
  • Ders Başarısızlığı